Institut for Nordiske Studier og
Sprogvidenskab (NorS)

Digitalesamlinger.hum.ku.dk

Arnamagnæansk

Arnamagnæansk

AM håndskrifter
Annaler for nordisk oldkyndighed og historie - udvalg
Bókasafn Kaldrananeshrepps
Danmarks Rigsarkiv
Det Kgl. Bibliotek, Kbh
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Bibliotek
Kungliga biblioteket, Stockholm
Landsbókasafn Íslands
Nationalmuseet Danmark
Private samlinger
Þjóðskjalasafn Íslands
Universitetsbiblioteket Bergen