Institut for Nordiske Studier og
Sprogvidenskab (NorS)

Digitalesamlinger.hum.ku.dk

Arnamagnæansk / AM håndskrifter / AM fol / AM 240 fol

Arnamagnæansk\AM håndskrifter\AM fol\AM 240 fol

I-II
III-IV
IX, 3r-7v
IX, 8r-11v, div.ekstra fotos
V
VIII
VI-VII
X
XI
XII-XIII
XIX-XV
XV, portrætfotos, farvefotos